دریاره ما   |    چت   |    سوال و جواب   |    سوالات متداول   |    نيازمنديها   |    سايتهای مرتبط   |    نمايندگی ها
 
بنام خدا

ضمن عرض خوش آمد گويي به شما دانش آموزان و دانش پژوهان عزيز مقدم شما را که از اين سايت آموزشي بازديد فرموده ايد ،تبريک مي گوئيم .
آموزشگاه اينترنتي کاشيها اولين آموزشگاه از نوع خود مي باشد که با سيستم تدريس غير حضوري از طريق اينترنت به مشترکهاي خود خدمات ارائه مي نمايد. اين سايت دانش آموزان عزيز را از مقطع اول راهنمايي تا کنکور و دانشگاه زير چتر خود گرفته و با ارائه مفاد درسي بطور روزانه همگام با مدارس ، آنها را در يادگيري هر چه بهتر دروس کمک مي نمايد . از جمله مزاياي استفاده از اين سايت فراگيري و در اختيار داشتن چکيده دروس ،برگزاري امتحان بطور مداوم ، استفاده از مقالات آموزشي ، آشنايي با رشته هاي مختلف تحصيلي در دبيرستان و دانشگاه . امکان سؤال و پاسخ ، طرح مسائل و مشکلات آموزشي با استادان مجرب ،استفاده از چتهاي دوستانه با ديگر دانش آموزان ، مشاوره باپزشک و روانکاو خانواده ، موارد تفريحي و غيره .
دانش پژوهان در مقطع کنکور هم با استفاده از جلسات درس که بطور روزانه در رشته هاي مختلف ارائه مي گردد مي توانند هر روز تستهاي مرتبط به درس را حل نموده و در پايان هر هفته در يک کنکور آزمايشي شرکت نمايند که نتيجه آن همزمان در اختيار آنها قرار مي گيرد .
اين سايت اينترنتي جهت شکوفايي هر چه بيشتر ذهن دانش آموزان اقدام به طرح مسائل المپيادي در رشته هاي مختلف تحصيلي نموده است دانش آموزان در صورت تمايل مي توانند در يک و يا بيشتر از مقاطع نام برده در ذيل ثبت نام نمايند .

رديف نام پايه نام دروس مبلغ ( ريال )
  1 اول راهنمايي تمام دروس 250000  
  2 دوم راهنمايي تمام دروس 250000  
  3 سوم راهنمايي تمام دروس 250000
4 اول دبيرستان دروس عمومي 250000
  5 اول دبيرستان دروس تخصصي 250000  
  6 دوم دبيرستان رياضي دروس تخصصي 250000  
  7 دوم دبيرستان تجربي دروس تخصصي 250000  
  8 دوم دبيرستان رياضي و تجربي دروس عمومي 250000  
  9 دوم دبيرستان انساني دروس تخصصي 250000  
  10 دوم دبيرستان انساني دروس عمومي 250000  
  11 فني وحرفه اي و کارودانش سال دوم
کامپيوتر، معماري، حسابداري، اتومکانيک، نقشه کشي، ساخت و توليد، برق، الکترونيک، نقاشي، گرافيک، ساختمان، امور اداري
دروس عمومي و پايه و تخصصي 250000  
  12 سوم دبيرستان رياضي دروس تخصصي 250000  
  13 سوم دبيرستان تجربي دروس تخصصي 250000  
  14 سوم دبيرستان رياضي و تجربي دروس عمومي 250000  
  15 سوم دبيرستان انساني دروس تخصصي 250000  
  16 سوم دبيرستان انساني دروس عمومي 250000  
  17 فني وحرفه اي و کارودانش سال سوم
کامپيوتر، معماري، حسابداري، اتومکانيک، نقشه کشي، ساخت و توليد، برق، الکترونيک، نقاشي، گرافيک، ساختمان، امور اداري
دروس عمومي و پايه و تخصصي 250000  
  18 کنکور و پيش دانشگاهي رياضي دروس تخصصي 250000  
  19 کنکور و پيش دانشگاهي تجربي دروس تخصصي 250000  
  20 کنکور و پيش دانشگاهي انساني دروس تخصصي 250000  
  21 کنکور و پيش دانشگاهي دروس عمومي 250000  
  22 دانشگاه دروس عمومي 250000  

 
       چهارشنبه ،
       26 دی 1397

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2005 Kashiha
Designed by SGNETWAY
Developed by F.Ghamsary