دریاره ما   |    چت   |    سوال و جواب   |    سوالات متداول   |    نيازمنديها   |    سايتهای مرتبط   |    نمايندگی ها
 
لطفا مبلغ 250000 ريال به حساب شماره 157855085 به نام موسسه آموزشي کاشيها نزد بانک تجارت شعبه فرخي کد 310 قابل پرداخت در کليه شعب بانک تجارت در سراسر کشور واريز نموده و شماره فيش آنرا وارد نماييد.:  
 
       چهارشنبه ،
       26 دی 1397

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2005 Kashiha
Designed by SGNETWAY
Developed by F.Ghamsary