ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه : 9 الی 5
پنجشنبه : 9 الی 12:30
شماره های تماس :
02122383272-02122383598

نمونه سوال امتحانی پایه هشتم

درس علوم:

نمونه سوال درس علوم(1)/ نمونه سوال درس علوم(2)/ نمونه سوال درس علوم(3)/

نمونه سوال درس علوم(4)/ نمونه سوال درس علوم(5)/ نمونه سوال درس علوم(6)/

نمونه سوال درس علوم(7)/ نمونه سوال درس علوم(8)/ نمونه سوال درس علوم(9)/

 

 درس پیام های آسمانی:

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(1)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(2)/ 

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(3)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(4)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(5)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(6)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(7)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(8)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(9)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(10)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(11)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(12)/

 

درس ریاضی:

نمونه سوال درس ریاضی(1)/ نمونه سوال درس ریاضی(2)/ نمونه سوال درس ریاضی(3)/

نمونه سوال درس ریاضی(4)/ نمونه سوال درس ریاضی(5)/ نمونه سوال درس ریاضی(6)/

 

درس زبان انگلیسی:

نمونه سوال درس زبان انگلیسی(1)/ نمونه سوال درس زبان انگلیسی(2)/ 

نمونه سوال درس زبان انگلیسی(3)/ نمونه سوال درس زبان انگلیسی(4)/

نمونه سوال درس زبان انگلیسی(5)/ نمونه سوال درس زبان انگلیسی(6)/

 

درس عربی:

نمونه سوال درس عربی(1)/ نمونه سوال درس عربی(2)/ نمونه سوال درس عربی(3)/

نمونه سوال درس عربی(4)/ نمونه سوال درس عربی(5)/ نمونه سوال درس عربی(6)/

نمونه سوال درس عربی(7)/ نمونه سوال درس عربی(8)/ نمونه سوال درس عربی(9)/

نمونه سوال درس عربی(10)/

 

درس فارسی:

نمونه سوال درس فارسی(1)/ نمونه سوال درس فارسی(2)/

 

درس مطالعات اجتماعی:

نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(1)/ نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(2)/

نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(3)/ نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(4)/

نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(5)/ نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(6)/

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :