ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه : 9 الی 5
پنجشنبه : 9 الی 12:30
شماره های تماس :
02122383272-02122383598

نمونه سوال امتحانی پایه دهم

رشته تجربی

درس زیست:

نمونه سوال درس زیست(1) /

 

درس فیزیک:

نمونه سوال فیزیک(1) / نمونه سوال فیزیک(2) / نمونه سوال فیزیک(3) / نمونه سوال فیزیک(4) / نمونه سوال فیزیک(5) / نمونه سوال فیزیک(6) / نمونه سوال فیزیک(7) / نمونه سوال فیزیک(8) / نمونه سوال فیزیک(9) / نمونه سوال فیزیک(10) / نمونه سوال فیزیک(11) / نمونه سوال فیزیک(12) / نمونه سوال فیزیک(13) / نمونه سوال فیزیک(14) / نمونه سوال فیزیک(15) / نمونه سوال فیزیک(16) / نمونه سوال فیزیک(17) / نمونه سوال فیزیک(18)

 

رشته ریاضی 

درس هندسه:

نمونه سوال درس هندسه(1) / نمونه سوال درس هندسه(2) / نمونه سوال درس هندسه (3)

 

درس فیزیک:

نمونه سوال درس فیزیک(1)نمونه سوال درس فیزیک(2) / نمونه سوال درس فیزیک(3)نمونه سوال درس فیزیک(4)نمونه سوال درس فیزیک(5)نمونه سوال درس فیزیک(6)نمونه سوال درس فیزیک(7)نمونه سوال درس فیزیک(8)نمونه سوال درس فیزیک(9)

 رشته انسانی

درس عربی

 نمونه سوال درس عربی(1)

 

درس علوم وفنون:

نمونه سوال درس علوم وفنون(1)

 

درس اقتصاد:

نمونه سوال درس اقتصاد(1)نمونه سوال درس اقتصاد(2)نمونه سوال درس اقتصاد(3)نمونه سوال درس اقتصاد(4)نمونه سوال درس اقتصاد(5)

 

درس تاریخ ایران وجهان:

نمونه سوال درس تاریخ ایران وجهان(1)نمونه سوال درس تاریخ ایران وجهان(2) / نمونه سوال درس تاریخ ایران وجهان(3)

 

درس جامعه شناسی:

نمونه سوال جامعه شناسی(1)نمونه سوال جامعه شناسی(2)

 

 درس عربی:

نمونه سوال عربی(1)

 

دروس عمومی

درس شیمی (مشترک رشته تجربی و ریاضی):

نمونه سوال درس شیمی (1) / نمونه سوال درس شیمی (2)نمونه سوال درس شیمی (3)نمونه سوال درس شیمی (4)نمونه سوال درس شیمی (5)نمونه سوال درس شیمی (6)نمونه سوال درس شیمی (7)نمونه سوال درس شیمی (8)/ نمونه سوال درس شیمی (9)نمونه سوال درس شیمی (10)نمونه سوال درس شیمی (11)/نمونه سوال درس شیمی (12)

 

درس جغرافیا ایران(مشترک سه رشته تجربی، ریاضی، انسانی):

نمونه سوال درس جغرافیا ایران (1)نمونه سوال درس جغرافیا ایران (2) /نمونه سوال درس جغرافیا ایران (3)نمونه سوال درس جغرافیا ایران (4)نمونه سوال درس جغرافیا ایران (5)نمونه سوال درس جغرافیا ایران (6) نمونه سوال درس جغرافیا ایران (7)نمونه سوال درس جغرافیا ایران (8) /

 

درس عربی (مشترک دو رشته ریاضی و تجربی):

نمونه سوال عربی (1)/ نمونه سوال عربی (2)نمونه سوال عربی (3)نمونه سوال عربی (4)

 

درس ریاضی (مشترک رشته های تجربی، ریاضی):

نمونه سوال درس ریاضی(1)نمونه سوال درس ریاضی(2)نمونه سوال درس ریاضی(3)نمونه سوال درس ریاضی(4)نمونه سوال درس ریاضی(5) / نمونه سوال درس ریاضی(6)نمونه سوال درس ریاضی(7)نمونه سوال درس ریاضی(8)نمونه سوال درس ریاضی(9)نمونه سوال درس ریاضی(10)نمونه سوال درس ریاضی(11)

 

درس زبان انگلیسی (مشترک سه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی):

نمونه سوال زبان انگلیسی (1)نمونه سوال زبان انگلیسی (2)نمونه سوال زبان انگلیسی (3)نمونه سوال زبان انگلیسی (4)نمونه سوال زبان انگلیسی (5)

 

درس ادبیات فارسی (مشترک سه رشته تجربی، ریاضی، انسانی):

نمونه سوال ادبیات فارسی (1)

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :